kokorogasakebitagatterunda. (1)

Tôi muốn hét vào lâu đài lần lượt